• Trung tâm trọng tài Thương mại tài chính Việt Nam (FCCA)

    Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA) được thành lập theo Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài số 04/BTP/GP ngày 21/11/2012 do Bộ Tư pháp cấp và Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP/DKHĐ-TT ngày 24/01/2013 do Sở Tư pháp cấp.

    read more
  • Trung tâm trọng tài Thương mại tài chính Việt Nam (FCCA)

    Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA) được thành lập theo Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài số 04/BTP/GP ngày 21/11/2012 do Bộ Tư pháp cấp và Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP/DKHĐ-TT ngày 24/01/2013 do Sở Tư pháp cấp.

    read more

Sự kiện

10 Jan 2018

RA MẮT HỘI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TP. HCM

Ngày 06/01/2018, Hội Trọng tài Thương mại TP. HCM (HCCAA) đã tổ chức Đại hội lần I nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau khi được thành lập ngày 13/11/2017

+ chi tiết

18 Nov 2013

Họp chuyên môn lần thứ 2 dành cho Lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn khu vực Mekong

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 28/10/2013,

+ chi tiết

09 Oct 2013

Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự về xâm hại tình dục trẻ em và bảo vệ nạn nhân, nhân chứng là trẻ em

+ chi tiết

09 Oct 2013

Hội thảo về việc hủy phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hội thảo về việc hủy phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Hà Nội 18 tháng 10 năm 2013.

+ chi tiết
Tất cả sự kiện

Tin tức

Trọng tài có quyền kê biên tài sản tranh chấp

images

16-12-2019

(PL)- Theo yêu cầu của một trong các bên tranh chấp, hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+ chi tiết

SCIC được bán vốn dưới mệnh giá

images

09-10-2013

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 151/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành là đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ và đã thực hiện đấu giá công khai nhưng không có người mua cao hơn hoặc bằng mệnh giá thì SCIC được hạ giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá.

+ chi tiết

Sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc Nghị định số 68/2007/NĐ-CP của Luật bảo hiểm xã hội

images

09-10-2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu…

+ chi tiết

Sắp đồng loạt tăng 462 dòng thuế nhập khẩu

images

09-10-2013

Bộ Tài chính đã rà soát danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện trong thời gian tới.

+ chi tiết
Tất cả tin tức