Bùi Ngọc Hồng

about

Lãnh vực chuyên môn

• Đầu tư nước ngoài

• Mua bán sáp nhập

• Luật lao động

• Giải quyết tranh chấp

Lĩnh vực hoạt động

• Quỹ đầu tư

• Phân phối/ Bán lẻ

• Nhượng quyền

• Khai khoáng, Giáo dục

• Y tế và Dược phẩm

Tóm lược

Họ và tên: Bùi Ngọc Hồng Năm sinh: 1972

Quốc tịch: Việt Nam Nơi Cư trú: TP.HCM

Công việc hiện tại: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA. Lĩnh vực chuyên môn: Quỹ đầu tư, Phân phối/ Bán lẻ, Nhượng quyền, Khai khoáng, Giáo dục Y tế và Dược phẩm, Mua bán sáp nhập, Giải quyết tranh chấp, Luật lao động.

Trình độ /Học hàm/Học vị: (quá trình, nơi đào tạo…):

– Trình độ: Thạc sĩ (chuyên ngành đào tạo: Luật so sánh, Đại học Nagoya, Nhật Bản), cử nhân Luật (Đại học Luật TP.HCM);

– Nơi đào tạo: Việt Nam, Nhật Bản;

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Quá trình công tác/kinh nghiệm khác (nếu có):

• 2000 – 2006: Giảng viên Đại học Luật TP. HCM;

• 3/2006 – 1/2007: Trợ lý Luật sư Công ty Luật Frasers;

• 2/2007 -11/2007: Cộng sự Công ty Luật TNHH Roedl & Partners;

• 12/2007 – 7/2009: Cộng sự Chi nhánh Công ty Luật TNHH Allens Arthur Robinson tại TP. HCM;

• 8/2009 – 7/2012: Luật sư Công ty Luật TNHH Indochine Counsel;

• 9/2012 – 8/2013: Luật sư cấp cao Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam);

• 9/2013 – nay: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên;

Email: hong.bui@fcca.org.vn Download CV