Nguyễn Anh Tuấn

about

Lãnh vực chuyên môn

• Chống độc quyền/ Cạnh tranh

• Kinh tế, Thương mại

• Y tế, Dược phẩm

• Luật, Lao động

• Đầu tư nước ngoài

• Giáo dục, Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực hoạt động

• Kinh doanh thương mại

• Lao động, Sở hữu trí tuệ

• Kinh tế, Đầu tư, Xây dựng

• Y tế, Dược phẩm

• Công nghệ sinh học

• Giáo dục

• Mua bán & sáp nhập

Tóm lược

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn Năm sinh: 1980

Quốc tịch: Việt Nam Nơi Cư trú: TP.HCM

Công việc hiện tại: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA, Giảng viên Học viện Tư pháp, TP.HCM – Bộ Tư pháp, Giảng viên Đại học Trà Vinh, Nguyên Giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM; Lĩnh vực chuyên môn: Chống độc quyền/ Cạnh tranh, Kinh tế, Kinh doanh thương mại, Y tế, Dược phẩm, Luật, Lao động, Đầu tư nước ngoài, Giáo dục, Sở hữu trí tuệ, Công nghệ sinh học, Đầu tư, Xây dựng .v.v.

Trình độ /Học hàm/Học vị: (quá trình, nơi đào tạo…):

– Trình độ: Tiến sĩ Luật (chuyên ngành đào tạo: Luật so sánh, Đại học Nagoya, Nhật Bản), Thạc sĩ (chuyên ngành đào tạo: Luật Châu Âu, Đại học Lunds, Thụy Điển), cử nhân Luật (Đại học Luật TP.HCM, VN).

– Nơi đào tạo: Việt Nam, Nhật, Thụy Điển;

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Quá trình công tác/kinh nghiệm khác (nếu có):

• 2003 – 2012: Giảng viên Trường Đại học Luật TP. HCM;

• 2005 – 2006: Cộng sự tại Công ty Luật YKVN-Lawyers;

• 2009 – 2012: Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học Pháp lý, Trường Đại học Luật TP.HCM, VN, Cộng sự cấp cao Công ty Luật TNHH AGZI LCT (LCT Lawyers);

• 2013 – 2014: Cố vấn cấp cao Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên (LNT & Partners);

• 2013 đến nay: Giảng viên Học viện Tư pháp, TP.HCM – Bộ Tư pháp, Giảng viên Đại học Trà Vinh, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA;

• 2015 đến nay: Luật sư Thành viên (Đoàn Luật sư TP.HCM – Liên Đoàn Luật sư VN) tại Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên.

Email: tuan.nguyen@fcca.org.vn Download CV