NGUYỄN Hồng Tản

about

Lãnh vực chuyên môn

• Kinh tế, Thương mại

• Tài chính – ngân hàng

• Lao động, Dân sự

• Hợp đồng, Giải quyết tranh chấp

Lĩnh vực hoạt động

• Tài chính – ngân hàng, chứng khoán

• Đầu tư, Thương mại

• Năng lượng, Dầu khí

• Lao động

Tóm lược

Họ và tên: Nguyễn Hồng Tản Năm sinh: 1978

Quốc tịch: Việt Nam Nơi Cư trú: TP.HCM

Công việc hiện tại: Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA. Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế, Thương mại, Tài chính- ngân hàng, Lao động, Dân sự, Hợp đồngGiải quyết tranh chấp, Chứng khoán, Đầu tư, Năng lượng, Dầu khí, Lao động;

Trình độ /Học hàm/Học vị: (quá trình, nơi đào tạo…):

– Trình độ: Cử nhân Luật (Đại học Luật TP. HCM), Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế TP. HCM);

– Nơi đào tạo: Việt Nam;

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Quá trình công tác/kinh nghiệm khác (nếu có):

• 2001-2005: Chuyên viên tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Lý Luật;

• 2005-2007: Nhân viên phòng Pháp lý Công ty Liên doanh Vietsovpetro;

• 2007-2009: Luật sư cộng sự Văn phòng Luật sư LDV và Cộng sự;

• 2009-nay: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt, Phòng Pháp chế và Tuân thủ – Ngân hàng TMCP Á Châu;

Email: tan.nguyen@fcca.org.vn

Download CV