Nguyễn Thị Kim Vinh

about

Lãnh vực chuyên môn

• Giải quyết tranh chấp

• Hành chính, Dân sự

• Hình sự, Hôn nhân Gia đình

• Kinh tế, Thương mại

• Thuế, Xây dựng, Tài chính

Lĩnh vực hoạt động

• Luật, Bảo hiểm

• Xuất nhập khẩu, Vận tải

• Bất động sản/ Cơ sở hạ tầng

• Kinh doanh thương mại

• Lao động, Sở hữu trí tuệ

• Tài chính, Ngân hàng, Thuế

• Kinh tế, đầu tư, Xây dựng

• Hàng hải, chứng khoán

Tóm lược

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Vinh Năm sinh: 1956

Quốc tịch: Việt Nam Nơi Cư trú: TP.HCM

Công việc hiện tại: Giám đốc- Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, Chủ tịch Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA, Giảng viên tại Học viện Tư pháp, TP.HCM – Bộ Tư pháp và tại Đại học Trà Vinh, Nguyên Thẩm phán – Tòa án Nhân dân tối cao, Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế – Tòa án Nhân dân TP.HCM, Nguyên Trọng tài viên – Trọng tài Kinh tế TP.HCM. Lĩnh vực chuyên môn: Giải quyết tranh chấp, Luật, Bảo hiểm, Tài chính/Ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Vận tải, Bất động sản/ Cơ sở hạ tầng, Kinh doanh thương mại, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Kinh tế, Đầu tư, Xây dựng, Thuế, Hàng hải, Chứng khoán .v.v.

Trình độ /Học hàm/Học vị: (quá trình, nơi đào tạo…):

– Trình độ: Tiến sĩ (chuyên ngành đào tạo: Luật), Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật (Đại học Leipzig, Đức), Chứng chỉ Trọng tài viên (Trọng tài Thương mại, Việt Nam);

– Nơi đào tạo: Việt Nam, Đức;

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Đức và Tiếng Anh.

Tên trường đào tạo: Đại học Leipzig, Đức; Viện Nhà nước và Pháp luật Việt Nam.

Quá trình công tác/kinh nghiệm khác (nếu có):

• 1980 – 1994: Chuyên viên pháp lý, Phó phòng nghiệp vụ, Trọng tài viên Trọng tài Kinh tế TP.HCM;

• 1994 – 1999: Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP.HCM, VN;

• 1999 – 2011: Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao;

• 2012 đến nay: Luật sư Thành viên (Đoàn Luật sư TP.HCM – Liên Đoàn Luật sư VN) – Giám đốc Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, Giảng viên Học viện Tư pháp, TP.HCM – Bộ Tư pháp, Giảng viên Đại học Trà Vinh, Chủ tịch Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA;

• 2014: danh hiệu Luật sư tiêu biểu châu Á;

• 2015: danh hiệu Luật sư tiêu biểu châu Á;

• 2015: danh hiệu “Ngôi sao Tranh tụng của Năm tại Việt Nam” thuộc hạng mục “Giải quyết Tranh Chấp Châu Á – Thái Bình Dương” của Asialaw Profile. Email: vinh.nguyen@fcca.org.vn Download CV