RA MẮT HỘI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TP. HCM

Ngày 06/01/2018, Hội Trọng tài Thương mại TP. HCM (HCCAA) đã tổ chức Đại hội lần I nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau khi được thành lập ngày 13/11/2017 theo Quyết định số 5994/QĐ-UBND của UBND TP. HCM.Đây là bước ngoặc quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của các Trọng tài viên trên địa bàn TP. HCM. Tại đại hội, bà Phan Thị Bình Thuận – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM nhấn mạnh rằng các Trọng tài viên đều là những người am hiểu pháp luật sâu, rộng và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú nên HCCAA cần tổ chức nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc những khó khăn, vướng mắc về thể chế để tham gia góp ý, phản biện với các cơ quan nhà nước góp phần xây dựng hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có hiệu quả. Đại hội đã thảo luận và thông qua điều lệ Hội Trọng tài Thương mại TP.HCM (HCCAA). Ngoài ra, Đại hội cũng thống nhất bầu ra Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm 12 Trọng tài viên, là các gương mặt tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trọng tài thương mại trên địa bàn TP. HCM. Danh sách Trọng tài viên tham gia BCH HCCAA nhiệm kỳ 2018 – 2023
STT Họ và tên Tổ chức Chức vụ
1 NGUYỄN VĂN HẬU Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) Chủ tịch
2 NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Thành Viên sáng lập – Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC) Phó Chủ tịch
3 LÊ HOÀI TRUNG Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) Phó Chủ tịch
4 VŨ XUÂN PHONG Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch
5 VŨ TRỌNG KHANG Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM (TRACENT) Ủy viên thường vụ Tổng Thư ký
6 HOÀNG ĐỨC LONG Trọng tài viênTrung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) Ủy viên thường vụ
7 HOÀNG ĐẠI THANH Trưởng Ban truyền thông và báo chí Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) Ủy viên thường vụ
8 BÙI XUÂN HẢI Trọng tài viênTrung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Ủy viên Ban chấp hành
9 LÊ THIẾT HÙNG Chủ Tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam (VIFIBAR) Ủy viên Ban chấp hành
10 ĐỒNG ANH TUẤN Chủ Tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Nam Việt (NVCAC) Ủy viên Ban chấp hành
11 MAI LONG ĐỊNH Chủ Tịch Trung tâm Trọng tài Tài chính Việt (VFA) Ủy viên Ban chấp hành
12 NGUYỄN THỊ KIM VINH Chủ Tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Tài chính (FCCA) Ủy viên Ban chấp hành
(NGUỒN: Theo trang tin Báo điện tử Pháp luật TP. HCM http://plo.vn/phap-luat/ra-mat-hoi-trong-tai-thuong-mai-tphcm-749321.html và HCCAA)