Tin tức

Chọn trọng tài viên chất lượng giải quyết những vụ tranh chấp chuyên ngành

images

01-12-2022

Ngày 29.11, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại.

+ Read more

Tranh chấp trọng tài có bắt buộc hòa giải?

images

28-08-2021

(PL)- Theo báo cáo tổng kết của Hội Trọng tài thương mại (TTTM), năm 2019 các tổ chức TTTM trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận gần 5.900 vụ việc. 

+ Read more

Trọng tài có quyền kê biên tài sản tranh chấp

images

16-12-2019

(PL)- Theo yêu cầu của một trong các bên tranh chấp, hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+ Read more