Tin tức

Trọng tài có quyền kê biên tài sản tranh chấp

images

16-12-2019

(PL)- Theo yêu cầu của một trong các bên tranh chấp, hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+ Read more

SCIC được bán vốn dưới mệnh giá

images

09-10-2013

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 151/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành là đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ và đã thực hiện đấu giá công khai nhưng không có người mua cao hơn hoặc bằng mệnh giá thì SCIC được hạ giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá.

+ Read more

Sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc Nghị định số 68/2007/NĐ-CP của Luật bảo hiểm xã hội

images

09-10-2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu…

+ Read more

Sắp đồng loạt tăng 462 dòng thuế nhập khẩu

images

09-10-2013

Bộ Tài chính đã rà soát danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện trong thời gian tới.

+ Read more