Trần Thái Bình

about

Lãnh vực chuyên môn

• Bất động sản/ Cơ sở hạ tầng

• Giải quyết tranh chấp

• Quản trị doanh nghiệp

• Quỹ đầu tư

• Xây dựng, Thuế

Lĩnh vực hoạt động

• Bất động sản/ Cơ sở hạ tầng

• Giải quyết tranh chấp

• Mua bán & Sáp nhập

• Thuế, Xây dựng

Tóm lược

Họ và tên: Trần Thái Bình Năm sinh: 1973

Quốc tịch: Việt Nam Nơi Cư trú: TP.HCM

Công việc hiện tại: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA; Lĩnh vực chuyên môn: Bất động sản/ Cơ sở hạ tầng, Mua bán & Sáp nhập, Thuế, Xây dựng, Giải quyết tranh chấp, Quản trị doanh nghiệp; Quỹ đầu tư .v..v.

Trình độ /Học hàm/Học vị: (quá trình, nơi đào tạo…):

– Trình độ: Thạc sĩ (chuyên ngành đào tạo: Luật Thương mại Quốc tế, Đại học West of England, Anh Quốc), cử nhân Luật (Đại học Luật TP.HCM), cử nhân Anh văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM);

– Nơi đào tạo: Việt Nam, Anh Quốc;

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Quá trình công tác/kinh nghiệm khác (nếu có):

• 1998 – 1999: Chuyên viên pháp lý Công ty Liên Doanh TNHH KCN VSIP (Bình Dương)

• 1999 – 2001: Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng phòng pháp lý Công ty TNHH Norco Tiles (Bình Dương);

• 2001 – 2011: Giám đốc pháp lý Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng;

• 09/2011 – 08/2013: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH AGZI LCT (LCT Lawyers);

• 09/2013 – nay: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên (LNT & Partners).

Email: binh.tran@fcca.org.vn

Download CV