Trần Văn Sự

about

Lãnh vực chuyên môn

• Giải quyết tranh chấp

• Bất động sản/cơ sở hạ tầng

• Dân sự

• Kinh tế, Thương mại

• Thuế, Xây dựng, Tài chính

Lĩnh vực hoạt động

• Luật, Bảo hiểm

• Xuất nhập khẩu, Vận tải

• Bất động sản/ Cơ sở hạ tầng

• Kinh doanh thương mại

• Sở hữu trí tuệ

• Tài chính, Ngân hàng, Thuế

• Kinh tế, Đầu tư, Xây dựng

• Hàng hải, Chứng khoán

Tóm lược

Họ và tên: Trần Văn Sự Năm sinh: 1952

Quốc tịch: Việt Nam Nơi Cư trú: TP.HCM

Công việc hiện tại: Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT và Thành viên, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA), Nguyên Phó Chánh án Tòa Kinh tế TP. HCM, Nguyên Trọng tài viên Trọng tài Kinh tế TP. HCM; Lĩnh vực chuyên môn: Luật, Bảo hiểm, Xuất nhập khẩu, Vận tải, Bất động sản/ Cơ sở hạ tầng, Kinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Kinh tế, Đầu tư, Xây dựng, Hàng hải, Chứng khoán;

Trình độ /Học hàm/Học vị: (quá trình, nơi đào tạo…):

– Trình độ: Thạc sỹ Luật (Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật), Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội), Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế TP. HCM);

– Nơi đào tạo: Việt Nam;

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Quá trình công tác/kinh nghiệm khác (nếu có):

• 12/1981 – 06/1994: Trọng tài viên Trọng tài kinh tế TP. HCM;

• 07/1994 – 08/2012: Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP. HCM, Phó Chánh án Tòa Kinh tế TP.HCM;

• 2013 – nay: Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA), Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT và Thành viên.

Email: su.tran@fcca.org.vn Download CV