Sự kiện

RA MẮT HỘI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TP. HCM

images

10-01-2018

Ngày 06/01/2018, Hội Trọng tài Thương mại TP. HCM (HCCAA) đã tổ chức Đại hội lần I nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau khi được thành lập ngày 13/11/2017

+ chi tiết

Họp chuyên môn lần thứ 2 dành cho Lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn khu vực Mekong

images

18-11-2013

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 28/10/2013,

+ chi tiết

Hội thảo về việc hủy phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

images

09-10-2013

Hội thảo về việc hủy phán quyết trọng tài, công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Hà Nội 18 tháng 10 năm 2013.

+ chi tiết

Họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

images

09-10-2013

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2013, Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

+ chi tiết

Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính

images

09-10-2013

Sáng 18/10, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) và báo cáo về tình hình,

+ chi tiết